หน้าแรก > ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

บริษัทมีความต้องการรับสมัครโปรแกรมเมอร์ รับทำแอปพลิเคชั่น แอปพลิเคชั่นบนมือถือ และเว็ปไซต์ ซึ่งกำลังมองหาคนรุ่นใหม่ไฟแรง มาร่วมสรรหาไอเดีย เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตามความต้องการของตลาด ที่พร้อมจะเติบโตและขยายโอกาสในการทำงานไปด้วยกัน ถ้าคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้ คุณคือคนที่เรากำลังตามหา มาร่วม เรียนรู้, ทำงานและเติบโตไปด้วยกัน

คุณสมบัติผู้สมัครโดยทั่วไป

1. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

2. ใฝ่รู้ ติดตามเหตุการณ์บ้านเมือง มีความรู้รอบตัวสูง ชอบงานด้านเทคโนโลยี

3. มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในระดับดีถึงดีมาก

4. มีทีมเวิร์คที่ดี มีทักษะในการพูด กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าถามเวลาไม่เข้าใจ

5. มีแรงกระตุ้นจากภายในและชอบพัฒนาตัวเอง

6. มีเซนส์พื้นฐานในการคิดพัฒนาดีไซน์สิ่งต่างๆ

7. มีความรับผิดชอบสูง และรักในงานที่ตัวเองทำ

8. มีพลังงานสูง (High Energy) และขยัน สามารถทำงานที่รับผิดชอบได้ตามกำหนดเวลา หน้าที่และคุณสมบัติสำหรับแต่ละตำแหน่งSYSTEM ANALYST

– มีประสบการณ์ทำงานในสายไอที โปรแกรมเมอร์ หรือ SYSTEM ANALYST มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป

– มีทักษะในการสื่อสารดีเยี่ยม มีทักษะในการพูดคุย พบปะลูกค้า สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

– เป็นผู้ที่มีความละเอียด สามารถจดจำรายละเอียดต่างๆ ได้ดี โดยเฉพาะ Requirements จากลูกค้า

– สามารถคิดวางแผนการทำงานให้ทีมงานได้ดี

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาย Computer, IT, Software Engineer

– เขียนแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา Java/Kotlin, Objective-C , Swift, React Native, Unity อย่างน้อย 1 ภาษา

– เขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP, Node.js ได้ อย่างน้อย 1 ภาษา

– มีความสามารถในการออกแบบ ฐานข้อมูล MySql MsSql หรือ MongoDB

– มีความสามารถในการเขียนหน้าบ้านด้วยภาษา HTML/CSS/Javascript ได้หรือเคยใช้ framework เช่น Angular, Vue, React อย่างน้อย 1 ภาษา

– มีความเข้าใจโครงสร้าง OOP หรือ MVC ดีไซน์ และมีทักษะการใช้ PHP framework เช่น CodeIgniter

– คิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผล

– มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเองสูงWEB PROGRAMMER

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาย Computer, IT, Software Engineer ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

– เขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP, Node.js ได้ – คิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผล

– มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง – มีความสามารถในการออกแบบ ฐานข้อมูล MySql Massql หรือ MongoDB ได้

– มีความสามารถในการเขียนหน้าบ้านด้วยภาษา HTML/CSS/Javascript/Jquery/Bootstrap ได้หรือเคยใช้ framework เช่น Angular, Vue, React

– มีความเข้าใจโครงสร้าง OOP หรือ MVC ดีไซน์ และมีทักษะการใช้ PHP framework เช่น CodeIgniter

– หากมีประสบการณ์การใช้ CMS Opencart, Magento หรือ CMS e-commerce อื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษMOBILE PROGRAMMER

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาย Computer, IT, Software Engineer ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

– เขียนแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา Java/Kotlin, Objective-C , Swift, React Native, Unity อย่างน้อย 1 ภาษา

– คิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผล

– มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

– ถ้ามีทักษะในการใช้ API ของ Google, Facebook ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– ถ้าเคยทำด้าน AR/VR/AI/Block chain จะพิจารณาเป็นพิเศษMARKETING

– คิดและสร้าง เนื้อหาคอนเทนต์ ที่น่าสนใจติดตาม

– สามารถเขียนได้หลายแนวทั้ง โปรโมทสินค้า โปรโมทแบรนด์ โปรโมทเว็บไซท์ เฟสบุค ให้ทั้งของบริษัท และลูกค้า

– ทำงานดีไซน์ด้าน Graphic ได้

– ช่วยดูแลช่องทางเว็บไซท์ เฟสบุค และ E-commerce ของบริษัท

– มีทักษะทางด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารที่ดี

– ติดตามผลและอัพเดท Key metrics ที่สำคัญในการทำการตลาดออนไลน์

– ติดตามผล SEO และ Keyword Trends ต่าง ๆGRAPHIC DESIGNER UX/UI

– สามารถออกแบบเว็บและแอพพลิเคชั่น ตามโจทย์และ Direction จากลูกค้าและหัวหน้า

– พูดคุยวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า / คิด UI Flow / Wireframe / Full Design

– ออกแบบงานกราฟฟิคดีไซน์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานดีไซน์ไอคอน ภาพแบนเนอร์ ภาพงานโฆษณาผ่านสื่อช่องทางต่างๆ

– มีพื้นฐานความรู้ ด้านศิลปะ และรสนิยม ดีมาก ติดตามเทรนด์ดีไซน์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

– มีทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบต่างๆ เช่น Ai, Photoshop, Adobe XD ได้เป็นอย่างดี

– ถ้ามี Portfolio ที่ดีมา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษADMIN

– ทำงานด้านเอกสาร ร่างใบเสนอราคา สัญญา โดยใช้โปรแกรมออฟฟิศ จัดการงานด้านธุรการต่าง ๆ เช่น ส่งจดหมาย ซื้อขนม วัสดุอุปกรณ์ออฟฟิศต่าง ๆ

– สนใจในงานธุรการ และถ้ามีความรู้ด้าน HR จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมออฟฟิศได้เป็นอย่างดี

– สามารถทำงานร่วมกับทีมได้ดี

– มีทักษะทางด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารที่ดี

– ไม่เกี่ยงงานมีความรับผิดชอบTRAINEE (นักศึกษาฝึกงาน)

– นิสิตนักศึกษา ปี 3 หรือ ปี 4 เอกด้าน คอมพิวเตอร์ อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจและการตลาด

– มีความอดทน ขยันทำงาน

– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงความคิดเห็น

– มีทักษะการสื่อสารที่ดี

– ไม่มีเงินเดือนแต่มีค่าเบี้ยเลี้ยงให้สิทธิประโยชน์

- เงินเดือนเราให้สูงกว่าตลาด และประเมินใหม่ทุกปี โดยประเมินตามผลงานและความสามารถ

- โบนัสทุกสิ้นปีตามผลงาน (ขั้นต่ำ 1 เดือน) / โอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง(ตามโครงสร้างบริษัท)

- ประกันสังคม + ประกันสุขภาพ

- ค่าอาหารกลางวัน วันลาพักร้อนประจำปี + วันหยุดตามเทศกาล, วันสำคัญ ตามบริษัทกำหนด

- อาหารว่าง ขนม, เครื่องดื่ม ปาร์ตี้ สังสรรค์ ตามเทศกาลและโอกาส

- สอนงาน เสริมความรู้ด้านต่างๆ เช่น Marketing, Technical IT, วิธีการคิด, เครื่องมือใหม่ๆ